Speciální doplňky

Máte silně znečištěné oděvy či je např. potřebujete naškrobit. Tyto služby vybírejte v objednávce čištění.

Položka Cena
Apretace 1ks oděvu 95 Kč Více informací
Škrobení / desinfekc 100 Kč Více informací
Příplatek silné znečištění 1k od 100 Kč Více informací
Manipulační poplatek - doprava 100 Kč Více informací